Koti Palvelut Tekoäly Julkaisut Yhteystiedot

Lähestymistapa

Yritystoiminnan tavoite on tuoda arvoa. Tämä on yhteistä kaikelle toiminnalle.

Lähestymiskulmamme on usein katsoa arvontuottoa ajan virrassa ja näin löytää kapeikot, joissa arvontuotto voisi olla parempi.

Konsulttimme tutustuvat liiketoimintaasi ja arvoketjuusi sekä laativat suunnitelman, missä näkevät suurimman kehityspotentiaalin. Ohjelmistokehittäjämme voivat toteuttaa ratkaisuja yhdessä mietittyihin "pyörrekohtiin".

Yksinkertaista

Perehdymme tilanteeseesi ja tunnistamme yhdessä arvoketjuun eniten vaikutettavissa olevat tekijät.

Digitalisoi ja skaalaa

Etsimme mahdollisuudet digitalisoida toimintoja.

Voimme käyttää mikropalveluita, jotka ovat joustavia, itsenäisesti ja tilattomasti toimivia ohjelmia. Niitä voi olla myö koko joukko. Ne käyttävät keskinäiseen kommunikointiin keveitä mekanismeja kuten rest-rajapintaa ja toteuttavat yhdessä kokonaisuudelta halutut toiminnot.

Tahdista

Tarvittaessa lisäämme arvoketjun tempoa.